Bezetenheid

Bezetenheid / Schizofrenie

Een gespleten persoonlijkheid ( schizofrenie ) is bezetenheid.
Dat wil zeggen dat je door ” iets” in beslag genomen wordt… en dat “iets” is de negatieve astrale persoonlijkheid (het overheerst worden door het leven na de dood).
Ook kan het zijn dat je beïnvloed wordt door een negatieve astrale persoonlijkheid.

Enkele mogelijke symptomen zijn:

Dwangmatig gedrag / stemmen in het hoofd
Verslavingen / eetbuien/ niet of weinig eten (anorexia)
Koude rillingen / onbehaaglijkheid
Angsten / druk op de borst

Door mensen op te sluiten in psychiatrische ziekenhuizen en klinieken wordt hen de kans ontnomen om genezen te worden. Een genezend medium dat mogelijk in staat is de negatieve astrale beïnvloeding op te heffen wordt simpelweg niet getolereerd.
De wetenschap vindt deze methode van genezen nog steeds ongeloofwaardig.

In onze hectische en veeleisende westerse maatschappij missen veel mensen gevoel, geloof en liefde om zich staande te kunnen houden in het dagelijks leven.
Ook hierin mogen wij door middel van geestelijke bestraling hulp bieden, zodat men vanuit de hogere wereld bevrijd mag worden van de negatieve astrale overheersing.

Dit kan alléén de hogere wereld!

Veel mensen zijn dan ook te helpen…maar daarvoor is een sterke persoonlijkheid nodig en het ”echt aan jezelf willen werken!”.

Levensmagnetisme Bezetenheid

                                                                De golvende zeeën en wolkenluchten
Symbool van alomvattende eenheid, hoewel voortdurend wisselend van vorm, toch in wezen steeds gelijk.

Reageren is niet mogelijk