Liefde

Liefde

Liefde is het hoogste goed, aan de mens gegeven.
Liefde is: wat leven doet, van ontroering beven.
Liefde is alles. Liefde is God. Maakt van armen: Rijken.
Zonder Liefde, wat was ’t lot!, ’t Zou op niets gelijken.
Geest van Liefde, leid ons voort, doordring ons van Uw Wezen.
Dan wachten wij ook ongestoord ’t einde zonder vrezen.
En zij ’t leven kort of lang, Gods Liefde maakt geen sterven bang.

Wie geloof bezit en rechtvaardig is, wie liefde in zich draagt en open staat voor de lijdende mensheid is al een heel eind op weg om een zieke wat steun en troost te schenken en een genezing tot stand te brengen, waar kruiden en medicijnen moesten falen.
Voor God is nog steeds de liefde overheersend en duizenden mensen zijn door dit “heilige vuur” zowel lichamelijk als geestelijk volkomen hersteld.

 

Levensmagnetisme tweelingzielen

‘De tweelingbloemen’ De twee zich tegen elkaar vlijende bloemen vertegenwoordigen de tweelingzielen. De beide aangezichten: het mannelijke en het vrouwelijke van het Goddelijk beginsel in de kosmos, de scheppende en de stuwende kracht, die het heelal draagt, de oer- en de eindafstemming van de Goddelijke vonk.

 

Reageren is niet mogelijk