Glaasje draaien…

Glaasje draaien ….. vergeet het maar !

Glaasje draaien, en kruis en bord.
Wat zijn dat voor spelletjes?

Heel veel mensen hebben daar nog nooit van gehoord. Toch komen hoe langer hoe meer jongeren ermee in aanraking. Zij zoeken spanning en sensatie om de verveling te verdrijven en begeven zich wel degelijk in de gevarenzone.
Bij aanvang wordt alleen gevraagd om de goede geest. Geloof me nu maar, het zijn doorgaans geen hogere geesten die zich melden.

In tegendeel, de kans bestaat dat er zich iemand meldt van de andere zijde, die zelf behoefte heeft om een beetje met jullie gevoelens en gedachten te spelen. Dus blijf met je handen van het kruishout af, het bezorgt je slapeloze nachten!

De occulte wetten laten niet met zich spotten.

In tegendeel, de kans bestaat dat er zich iemand meldt van de andere zijde, die zelf behoefte heeft om een beetje met jullie gevoelens en gedachten te spelen. Dus blijf met je handen van het kruishout af, het bezorgt je slapeloze nachten!

Als je ooit een boek van Jozef Rulof hebt gelezen dan moet het je toch volkomen duidelijk zijn, dat de Meesters van Het Licht geen circusvoorstellingen gaan houden of happenings tot vermaak van de aardse mens.

Levensmagnetisme glaasje draaien

Wat zijn dit voor geesten die de aanwezige bezoekers bedriegen, bespotten, soms de stuipen op het lijf jagen en vaak zelfs bedreigen. De geestelijke astrale mensen die wij gaan bespreken zijn de onbewuste astrale persoonlijkheden. Zij zijn op aarde overleden en leven in een andere dimensie.

Een wereld van leegte.
Een schimmenwereld zonder licht of liefde.

Een troosteloze wereld waarin zij zichzelf hebben geplaatst omdat die een afspiegeling is van hun eigen gevoelsleven uit de tijd dat ze nog op aarde leefden. Deze onbewuste geest spoort de aardse mens aan om drugs en alcohol te gebruiken. De duistere geesten proberen de gevoelige jongeren in beslag te nemen. Gevoelig in die zin, omdat zij zich nog in een overgangsfase bevinden tussen kind en volwassene. Bij het werkelijke levensgevaarlijke ‘spel’ dat onder de naam ‘glaasje draaien’ vooral bij de jeugd populair is, geven de jongeren zich hieraan over, zonder te beseffen wat zij zichzelf hiermee aandoen. De boodschappen die gespeld worden, gaan als het ware een eigen leven leiden, en dit kan vooral de gevoelige onder hen in ernstige psychische problemen brengen!

Ons dringend advies voor een ieder, maar in het bijzonder voor de jongeren, luidt dan ook: ‘seances bijwonen en vooral glaasje draaien vergeet het maar!’

Ieder mens staat onder astrale beïnvloeding al zal hij als regel hier niets van merken.

Het is ten slotte een kleine minderheid die zeer gevoelig is. Hoe deze mensen soms te helpen zijn lees je in het boek ‘Zielsziekten van Gene Zijde bezien’ van Jozef Rulof. Ook wij mogen hier helpen om deze verdwaalde geest weer uit het lichaam te verdrijven, zie onze site. Hoe dan ook, dienen wij ons allen te realiseren, dat wij omringd zijn door geesten uit de astrale wereld en al naar gelang onze wensen en verlangens, zullen wij deze geesten naar ons toe trekken, of bij ons vandaan houden.

Aan ons dus de keuze of deze geest een beschermengel of een geest uit de duistere sferen zal zijn.

De keuze kan toch niet moeilijk zijn.

Reageren is niet mogelijk