Euthanasie

Euthanasie

Gij zult niet doden.

Dit is één van de tien Geboden, die middels Mozes vanuit de sferen van licht in het Hiernamaals aan de mensheid zijn geschonken. God verbiedt u te doden, of u te laten doden en heeft daarbij geen verzachtende omstandigheden kenbaar gemaakt!

Uzelf of iemand anders het leven ontnemen is moord, ook al hebben we daar geen aardse-, wettelijke gevolgen meer aan verbonden. U kunt er in dit leven misschien mee wegkomen, maar u zult er verantwoording voor af moeten leggen. Verzachtende omstandigheden zijn er niet, moord is in strijd met de Tien Geboden, is in strijd met alle wetten van God voor het stoffelijke leven en het leven na de dood. De sferen van licht blijven onherroepelijk voor u gesloten als het bloed van u zelf of van uw medemens aan uw handen kleeft.

Een moordenaar moet goedmaken wat hij misdeed, de wetten van oorzaak en gevolg dwingen hem daartoe, zij dwingen u leed en smart te aanvaarden. U kunt zich niet vernietigen, u kunt de ziel, de geestelijke, de astrale persoonlijkheid niet vernietigen ( zie link Zelfmoord ). De mens gooit zich uit de Goddelijke Harmonie. Indien de gehele mensheid bewust zou zijn, zou het gebod “ GIJ ZULT NIET DODEN “ weer in ere hersteld worden. Leef naar deze regel en u treedt het geluk binnen, want een dood is er niet.

Ook hierin mag ik een kanaal zijn om u de geestelijke wetten te verklaren.

Levensmagnetisme euthanasie

Wie in liefde wil groeien, moet weigeren om het leven van God te doden of te laten doden. Eerst dan volgt u bewust Christus! Dan vertegenwoordigt u God in alle levensgraden en hebt u gehandeld zoals gij handelen moet! Géén macht ter wereld die u dit kan beletten. Uw eigen wil overheerst alles van de aarde, God gaf u dit geschenk.

Reageren is niet mogelijk